O souboru

Folklórní soubor Křenovák je seskupení mládeže a dospělých tanečníků, zpěváků a muzikantů. Naším cílem a posláním je rozvíjet a pěstovat hudební, taneční a slovesný folklór našeho regionu, napomáhat udržování a šíření zájmu o folklór a tradiční lidovou kulturu. Ve svých tancích se zaměřujeme na oblast východního Brněnska a částečně regionu Haná. V našem repertoáru najdete kola a reje, typická pro náš region, figurální tance, zpěvy i tematická pásma jako Dožínky, Štěpánskou koledu nebo Přástky.Písňový a taneční materiál čerpáme převážně ze sbírek Zdenky Jelínkové. Na vystoupeních nás doprovází harmoniková muzika. Vystupujeme na festivalech, městských slavnostech i soukromých akcích.

Náš soubor byl založen v roce 1983 z odrostlých tanečníků dětského souboru Křenováček. Za dobu svého působení dosáhl ve svém regionu nemalých úspěchů. Byli jsme několikrát účastníkem „Mezinárodního folklórního festivalu Brno“, pravidelně vystupujeme na přehlídce „Brněnsko tančí a zpívá“, nemluvě o domácím festivalu „Pod křenovskó májó“, u jehož počátků jsme stáli i na poli organizátorském. Za zmínku stojí také několikaleté přátelství s německým souborem z Dorfenu v 90.letech. Velký dík za mnohaletou práci v souboru patří uměleckým vedoucím Aleně Přetákové a Jarce Randýskové.

V roce 2010 prodělal soubor, po několikaletém období útlumu, významnou členskou výměnu a získal právní subjektivitu. Byly obnoveny a upraveny staré choreografie a začala vznikat nová pásma z rukou nových vedoucích Jany Póčové a Luďky Mackové. Obnova souboru přinesla i více organizátorských příležitostí. Na domácí půdě nyní Křenovák pořádá, většinou ve spolupráci s dětským souborem, adventní pořady „Ten vánoční čas“, výroční „Besedy u cimbálu“ a organizačně se zapojuje i do obecních „Koláčových hodů“.