Poslední rozloučení s Vaškem Kopečkem

Poslední rozloučení s Vaškem Kopečkem

Muzikanti nebývají středem pozornosti folklorního diváka. Často zůstanou zcela nepovšimnuti. Přesto jsou pravým srdcem každého souboru. V úterý 29. srpna utichlo srdce Vaška Kopečka.

Odešel pamětník a přímý účastník celé historie souboru, věnoval mu více než 25 let. Neúnavně hrál až do roku 2012, kdy odešel do pomyslného uměleckého důchodu.

V  sobotu 2. září v 16 hodin v kostele sv. Vavřince v Křenovicích ho vyprovodíme na cestu poslední.

Nikdy nezapomeneme